Doradztwo podatkowe

 • rejestracja, przygotowanie dokumentów dla nowych działalności (osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki osobowe, spółki prawa handlowego),
 • tworzenie biznes planu,
 • opracowywanie polityki rachunkowości w przedsiębiorstwie,
 • opinie, porady oraz objaśnienia w zakresie prawa podatkowego,
 • dostosowywanie i analiza przy wyborze optymalnych obciążeń podatkowych,
 • reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi a także sądami,
 • analizy finansowo-księgowe,
 • tworzenie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie wniosków kredytowych, leasingowych oraz dotacji unijnych,
 • doradztwo w zakresie gromadzenia środków w działalności inwestycyjnej oraz operacyjnej,
 • tworzenie zeznań i deklaracji oraz obliczanie zobowiązań podatkowych,
 • pomoc i konsultacje w bieżących sprawach firmy,
 • kontrola dokumentacji podatkowej,