Kadry i płace

Sporządzamy listy płac Zakładamy i prowadzimy teczki osobowe pracowników Prowadzimy ewidencje czasu pracy Reprezentacja przed organami ZUS, US i PIP Dokumenty dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy: umowy o pracę, …

Księgowość

Prowadzimy Księgi Rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości Prowadzimy Księgi Przychodów i Rozchodów Sporządzamy sprawozdania do GUS oraz deklaracje PIT, CIT, VAT Rozliczamy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych i kartę …