Doradztwo podatkowe

  • rejestracja, przygotowanie dokumentów dla nowych działalności (osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki osobowe, spółki prawa handlowego),
  • tworzenie biznes planu,
  • opracowywanie polityki rachunkowości w przedsiębiorstwie,
  • opinie, porady oraz objaśnienia w zakresie prawa podatkowego,
  • dostosowywanie i analiza przy wyborze optymalnych obciążeń podatkowych,
  • reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi a także sądami,
  • analizy finansowo-księgowe,
  • tworzenie sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie wniosków kredytowych, leasingowych oraz dotacji unijnych,
  • doradztwo w zakresie gromadzenia środków w działalności inwestycyjnej oraz operacyjnej,
  • tworzenie zeznań i deklaracji oraz obliczanie zobowiązań podatkowych,
  • pomoc i konsultacje w bieżących sprawach firmy,
  • kontrola dokumentacji podatkowej,