Prowadzimy Księgi Rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości

Prowadzimy Księgi Przychodów i Rozchodów

Sporządzamy sprawozdania do GUS oraz deklaracje PIT, CIT, VAT

Rozliczamy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową

Opracowujemy politykę rachunkowości firmy oraz zakładowy plan kont

Rozliczamy transakcje wewnątrzwspólnotowe

Prowadzimy ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia