O zastosowaniu split payment będzie decydował (w odniesieniu do każdej transakcji) nabywca towarów lub usług.

Nabywca korzystając z tego mechanizmu wypełni komunikat przelewu i zadysponowane kwoty netto i VAT zostaną automatycznie rozdzielone przez system bankowy na kwotę netto, która zostanie przekazana na rachunek rozliczeniowy a kwota VAT zostanie przekazana na rachunek VAT, który zostanie otwarty automatycznie dla każdego rachunku rozliczeniowego.

Środki zgromadzone na rachunku VAT będą cały czas własnością dostawcy, jednakże prawo do korzystania z nich będzie ograniczone przepisami ww. ustawy. W praktyce podatnik będzie mógł wykorzystać zgromadzone na rachunku VAT środki na:

  • zapłatę swojego zobowiązania VAT do urzędu skarbowego lub
  • zapłatę VAT swoim dostawcom na ich rachunki VAT,
  • ewentualnie będzie mógł wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek podstawowy.