Usługi księgowe

 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych.
 • Prowadzenie ksiąg handlowych dla pełnej rachunkowości.
 • Prowadzenie ewidencji VAT.
 • Sporządzanie wszelkich wniosków i deklaracji do US, ZUS i GUS.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 • Wypełnianie wniosków kredytowych.
 • Sporządzanie wniosków o zwrot VAT z materiałów budowlanych (wniosek VZM).
 • Wypełnianie zeznań rocznych PIT.
 • Prowadzenie spraw płacowych i kadrowych.
 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej.